Akce k Světovému dni obezity 2024

V sobotu 9.3.2024 Konzultace a vyšetření zdarma!
10 – 14 h. Nádražní 38, Ostrava

Nutné předem se objednat na telefonu: 737 464 387

KOMPLEXNÍ PÉČE O OBÉZNÍ

 

Individuální poradna i skupinová terapie v kurzech vychází ze stejného základu:

 • při zahájení je provedeno anamnestické vyšetření
 • na začátku a na konci kurzu je prováděno vyšetření krevního tlaku, moče, cukru, tuku, procenta svalové hmoty, bazálního metabolismu a je stanovena optimální váha
 • získáte znalosti o psychických kořenech nadváhy a jejich ovlivnění
 • osvojíte si stravovací návyky (klienti jsou vedeni k tomu, aby si svůj jídelníček dovedli sestavit tak, aby odpovídal zásadám zdravého životního stylu, vyhovoval jejich chuti aniž by přitom strádali)
 • podle přání a závažnosti Vašeho zdravotního stavu budete kontaktováni s příslušnými odbornými lékaři

V průběhu kurzu se seznámíte s následujícími tématy:

 • jídelní návyky, jídelní záznamy
 • co a jak jíst , správná skladba jídla
 • vnitřní a vnější podněty ovlivňující chuť k jídlu
 • změna pohybových návyků, faktor tělesné aktivity a aktivní zdraví
 • zvyk a fáze přeučování

Individuální poradna

Individuální poradna je vhodná pro klienty, kteří vyžadují intimní osobní péči, pro ty, kteří z rodinných důvodů nebo pracovního vytížení nemohou svůj čas podřídit pravidelné docházce do skupinových kurzů. Při snižování nadváhy je nutno zařadit zvýšenou pohybovou aktivitu.

Individuální terapie postrádá výhody podpory kolektivu.

Na individuální terapii bereme děti a mladistvé v doprovodu rodiče, osoby se zdravotními hendicapy a chronicky nemocné.

Skupinová terapie

Skupinová terapie klienty sdružuje, zaručuje vzájemnou podporu a umožňuje navázání nových přátelství.

Klienti individuální a skupinové terapie snižování nadváhy obdrží brožury a písemné materiály usnadňující cestu ke změně životního stylu.

Online kurz

Kurz trvá 3 měsíce, k vyšetření a osobní konzultaci se musíte dostavit 3x. Na začátku k základnímu vyšetření, při kterém bude provedeno anamnestické a klinické vyšetření, odběr krve z prstu na cholesterol a cukr a vyšetření bodystatem k určení Vašeho základního metabolismu, důležitého pro stanovení jídelníčku. Při první návštěvě obdržíte taktéž písemné materiály a probereme podrobný postup terapie.

Druhá návštěva je vhodná cca po 6 týdnech a je určená ke kontrole a přeměření.

Třetí návštěva je při ukončení a spočívá v konečném vyšetření a vystavení certifikátu.

Mimo osobní návštěvy je vhodná komunikace 1x týdně, nejlépe e-mailem s nahlášením hmotnosti (klient musí mít možnost se zvážit vždy na stejné digitální váze) a zasláním jídelních záznamů, které budou lékařkou vyhodnoceny. Každý týden mimo vyhodnocení jídelních záznamů obdrží klient nové písemné podklady.

Vyšetření zaměstnanců

Provádíme přímo na pracovišti nebo předem vytipovaném místě.

 • prevence srdečních chorob
 • vyšetření množství tuku v těle
 • srdečně cévní riziko
 • ideální hmotnost